Pfand Banner

ZALOG

Kako funkcioniše zalog?

Na osnovu zaloga Vaših dragocjenosti, kod nas možete odmah dobiti novčane pozajmice uz punu diskreciju i pravnu sigurnost.
Ugovori se sklapaju sa trajanjem od 30, 60 ili 90 dana.

Vaše dragocjenosti se čuvaju u sigurnosnim pretincima, sefovima banaka ili osiguravajućih kuća.Vi birate šta želite da založite,
jer Vi odlučujete o visini pozajmice! Dajemo zalog na svu pokretnu i nepokretnu imovinu!
Isplate se vrše u gotovini ili putem bankovnog računa, uz maksimalnu uštedu Vašeg vremena.

Umjesto da prodate Vama bitne dragocjenosti kao što su zlato, srebro, dukati, drago kamenje, nakit i ostale vrijednosti, iskoristite priliku
i jednostavno samo založite vrijednosti za novac koji Vam je trenutno potreban. Predmeti zaloga, pored već navedenog mogu biti i satovi, umjetničke slike,
antikviteti, nekretnine (kuća, stan, vikendica, garaža itd.) kao i motorna vozila (automobil, kamion, motocikl, radne mašine i sl).

Ne odričite se vaših dragocjenosti, već pribavite novac na pravi način.
O svakom Vašem predmetu ćemo brinuti pažnjom dobrog domaćina, odnosno dobrog privrednika, a u suprotnom odgovaramo za štetu.
Procjena vrijednosti Vaših dragocjenosti i predmeta, kao i dobronamjeran savjet besplatni su!

28,15,0,50,1
25,600,60,1,100,1000,25,1000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,0,1,1000
0,1,0,0,1,30,10,5,0,0,0,10,0,0
Antike
Haus
Gold
LKW
Schmuck
Antik
Haeuser